Patiënt verwijzen

U kunt uw verwijsbrief sturen naar: support@mentalmatters.nl. Onze AGB code is XXXXXX.

Zorg ervoor dat er de verwijsbrief vermeld staat:

  • dat er een (vermoeden van een) psychische stoornis is, zoals vermeld in de DSM-V. U hoeft niet de specifieke stoornis te vermelden, enkel dat er een vermoeden van een stoornis is.
  • of u verwijst naar de Basis GGZ (GB-GGZ) of gespecialiseerde GGZ (G-GGZ).

De brief bevat tevens deze gegevens:

  • de NAW- en de geboortedatum van de patiënt
  • datum verwijzing
  • naam en functie van de verwijzer
  • de AGB-code van de verwijzer
  • een stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer