Misverstanden over therapie

Over therapie bestaan veel misverstanden die niet (helemaal) kloppen. We reageren hieronder op veelvoorkomende misvattingen:

Therapie is eng
In onze samenleving kijken we veel naar de buitenkant: je moet vooral jong, knap én rijk zijn. Onze aandacht voor wat zich aan onze binnenkant afspeelt is minimaal. Dit kan het voelen en kijken naar je innerlijke "ik" eng maken. Cliënten vinden therapie in het begin vaak spannend. Toch zijn ze vaak erg opgelucht nadat ze een gesprek achter de rug hebben. Ons kennismakingsgesprek is daarom geheel vrijblijvend. Als je het gevoel hebt dat je bij ons niet op de juiste plek zit, of je niet prettig voelt bij therapie dan hoef je niets te betalen.

Je bent wie je bent, dat kan niet veranderen
Deze uitspraak stelt dat mensen niet kunnen veranderen. Maar als je goed om je heen kijkt dan kun je zien dat dat niet klopt: mensen veranderen continu. Niet iedereen is even goed in staat om te veranderen, maar vaak is er meer mogelijk dan je denkt. Daarnaast is het makkelijker om bijvoorbeeld je gedrag te veranderen, dan je overtuigingen of je karakter. Therapie kan je helpen om scherper naar jezelf te kijken, of beter te leren leven met jezelf en je verleden. Ook kan therapie eraan bijdragen om je lastige en vervelende kanten om te buigen naar iets positiefs, en je leren om je gevoelens en emoties te reguleren. Dit zijn allemaal veranderingen waarbij therapie kan helpen.

In therapie gaat het alleen maar over je jeugd
Veel problemen van mensen komen doordat ze verkeerd gedrag aangeleerd hebben gekregen, of komen door situaties uit het verleden waar ze moeite mee hadden. Het doel van de therapie is om je gedrag te veranderen en aan te laten sluiten bij je huidige situatie en behoeften. Daarom is het noodzakelijk om tijdens je therapie een beeld te krijgen over jouw persoonlijke situatie. Hierbij hebben we het bijvoorbeeld ook over je gezin en herkomst.

Therapie duurt járenlang
Hoe lang je in therapie bent hangt af van de complexiteit van je klachten en je doelen. Voordat je aan de therapie begint stellen we samen een behandelplan op. Daarin staan de behandeldoelen en het behandeltraject duidelijk omschreven. Het behandelplan geeft de cliënt en behandelaar dus duidelijkheid vooraf, ook over de verwachte duur. Soms kan een therapie inderdaad meerdere jaren duren, maar de meeste therapieën duren korter dan een jaar.

Therapie is alleen voor gestoorde mensen
Je kunt je afvragen wat "gestoord" en "normaal" is. Een zinvollere vraag is echter: "waarmee zit je jezelf of anderen in de weg?" Therapie is er om jou te helpen, niet om je een label op te plakken. We leren je onder andere naar je eigen gevoelens, gedrag, overtuigingen en de wereld om je heen te kijken.

Therapie werkt maar voor een tijdje
Therapie werkt alleen als je bereid bent er jezelf voor in te zetten. Zowel tijdens de therapie, maar ook erna. Anders is de kans groot dat je terugvalt in de problemen waar je juist vanaf wilde. Het is daarom belangrijk dat je na je therapie alert blijft op de dingen die je tijdens je therapie geleerd hebt. Tijdens je therapie ben je druk bezig met je klachten en heb je vaak heel scherp wat zich in je leven afspeelt. Nadat je stopt met therapie kan dat wat vervagen. Dat is overigens prima. Het kan namelijk een grote last zijn als je je leven lang je problemen onder een vergrootglas houdt.